• BIST1000 %
  • DOLAR %
  • EURO %
  • STERLIN 0.00%
  • ALTIN (gr)0,00 %
  • ALTIN (ons) 0.00%
  • PETROL %
Ana sayfa / Borsa / Bilanço Nasıl Okunur?
bn

Bilanço Nasıl Okunur?

Borsada doğru seçim yapmak için en önemli etkenlerden biri olan bilanço yu doğru okumak çok önemlidir. Borsada yatırım yapan herkes gibi amacımız paramızın değerini korumak ve enflasyona göre elimizdeki paranın değerini yükseltmek. Bu aşamada ilgilendiği şirkete yatırım yapacak yatırımcı için bilanço büyük öneme sahiptir.

Bilanço Okuma

Öncelikle şunu söylemek istiyorum bilanço okumanın pek derinliklerine girmeden anlatmak bile yaklaşık 1 günümü aldı derinliklerine ve inceliklerine girerek anlatmak ne kadar doğru olur ve ne kadar yararlı olur bilmiyorum. Açıkçası sizlere en yararlı gördüğüm başlıklar üzerinden az çok bilanço nasıl okunur bunu anlatmak devamında daha gelişmiş bir bilanço okuma tekniklerine’de geçiş yapabiliriz. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki bilançolar 3 aylık bilanço – 6 aylık bilançolar -9 aylık bilançolar-12 aylık bilanço olmak üzere 1 yılda toplam 4 kere açıklanıyor. Bilanço okumadaki en etkili yöntemlerden bir tanesi ise hızlı olarak bilançoları Karşılaştırma yöntemidir, benim genel olarak kullandığım hızlı bilanço karşılaştırma yöntemidir. Bu yönteme örnek vermek gerekirse genel olarak ben şuan 3 aylık bilançolar geldi örneği bunun üzerine yazacağım. Elimizde bulunan hisse ISGSY den örnekliyelim isterseniz.

Bilanço Nedir Nasıl Düzenlenir ?

bilanço nedir bilanço okuma

Bilanço nedir ; işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.

Bilanço nasıl düzenlenir ; Bilanço düzenlenmesindeki başlıca gaye, belirli bir zaman noktasındaki mali durumunun açıklanmasıdır. Bu bakımdan bilançolarda, işletmeye ayrılan sermaye tutarı, sabit ve döner varlıkların miktarı, yabancı kaynaklardan sağlanan krediler, işletmenin ödenecek borçlarının öncelik sırası, aktifte yer alan varlıkların paraya çevrilebilme yeteneği ve işletmenin kar ve zarar şeklinde beliren sonuçları ile finansal yapısı ve gücü konusunda bilgi verir nitelikte olmalıdır.

Bilanço Örneği ve Karşılaştırmalı Bilanço okuma

Aşağıda paylaştığım bilanço örneğinde takip edilebilecek olan bilanço kalemlerini ==> şeklinde işaretledim şimdi bu kalemlerin nasıl karşılaştırılacağını anlatacağım.

nakit ve benzerleri kalemi : nakit ve benzerleri kalemi Genel olarak artarsa olumlu eksilirse olumsuzdur (tabiki neye göre eksildiğide önemlidir mesela ISGSY 2015 3 aylık bilançosundan sonra bir Duran varlık alımı yapmış olarak gözüküyor) büyük ihtimalle bu nakiti bu varlık için harcamış. 2015/3 aylığa göre olumsuz 2016/3 bilançosu ama 2015/12 aylığına göre nakit ve benzerlerini 2 katına çıkarmış bu gayet olumlu bir durum.

Finansal yatırımlar  şirket finansal yatırımlarının azalması olumsuz bir durum olarak gözükür burada yine neye göre azaldığı önemlidir büyük ihtimalle duran varlık alımı yaparken buradanda bir kaynak kullanılmış. bu durum 2 bilanço karşılaştırmasına görede olumsuz duruyor.

Duran varlıklar duran varlıkların artması şirket için olumludur.  (duran varlığın gelecekte değerlenecek bir varlık olduğuna kanaat getirilmelidir tabi ki)

Finansal yatırımları artmış hem finansal yatırımları hemde duran varlıkların artması demek iştirak alımı yapmış olması büyük ihtimal olarak gözüküyor.

Toplam varlıklar toplam varlıklar artması demek şirketin piyasa değerinin artması demektir. toplam varlıkları armayan bir şirket değer kazanmamış olarak ilan edilir. toplam varlıklarda 2015/3 e göre gözle görülür büyük bir artış yok ama artmış yinede şirket küçülmemiş aktif büyüme var ama daha iyisini yapabilirmiş gerçi 2015 2. çeyreğinden sonra bir yatırım yapmış ve toparlanması en az 6ay – 12 ay civarı sürer diye tahmin ediyorum.

kısa vadeli yükümlülükleri şirketin kısa vadeli borçları yani yükümlülükleri artıyorsa olumsuz bir durumdur. (şirket yatırım yaptıktan sonra büyüdükten sonra artıyorsa normal bir durum olarak görülür.) aksi olmadığı sürece şirketin borçlarının artması hiç bir şekilde olumlu olarak görülmez. ISgsy de 2015 3 aylığa göre artmış kısa vadeli borçlar ama 2015-12 aylığa göre azalmış olarak gözüküyor. yani olumlu bir durum. ki zaten isgsy nin toplam varlıklarına baktığımızda bu borç rakamı devede kulak kalıyor. toplam varlıklarının %1 inden daha az borcu var bu çok iyi neredeyse şirketin borcu yok

Uzun vadeli yükümlülüklerin şirket içinde artması piyasada olumsuz olarak karşılanır ancak şöyle bir durum vardır bir şirketin kısa vadeli yükümlülükleri azalıyor ve uzun vadeli yükümlülükleri artıyorsa bu şirket borçlarını uzun vadeye yaydığı için olumlu olarak algılanır. (şirket yatırım yaptıktan sonra büyüdükten sonra artıyorsa normal bir durum olarak görülür.) Bunun harici olarak uzun vadeli yükümlülükleri artıyorsa olumsuz bir durumdur ki zaten isgsy nin toplam varlıklarına baktığımızda bu borç rakamı hiç birşey ifade etmiyor toplam varlıklarının %0,50 sinden daha az borcu var bu çok iyi neredeyse şirketin borcu yok

öz kaynaklarda toplamda 1.800 civarında bir artış var özkaynakların artması gayet olumludur çünkü öz kaynaklar şirketlerin piyasa değerini ve defter değerini oluşturan kaynaklardır. bu kaynakların artması olumlu azalması ise piyasada olumsuz olarak algılanır

kardan kısıtlanmış yedekler bu kalem ne kadar artarsa sermayesine göre şirketin temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı potansiyeli o kadar artmaktadır.

geçmiş yıllar karları bu kalem ne kadar artarsa sermayesine göre şirketin temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı potansiyeli o kadar artmaktadır.

Dönem net karı / zararı bu kalemde zarar yazan şirketlere genel olarak yatırım yapmamaktayım, istisnalar hariçtir. bu dönem karı aslında geriye dönük tüm 3 aylık bilançolara bakılarak verilecek bir karardır adı üstünde bizim hızlı bilanço okuma sistemine göre sadece 2015 / 3 e göre karını %40 arttırmış 2015/12 aylığa göre ise karını %150 oranında arttırmıştır bu tabloya göre Hızlı bilanço okuma sistemimize göre bilançosu fazlasıyla olumlu durmaktadır.

diğer öz sermaye kalemleri bu kalem ne kadar artarsa sermayesine göre şirketin temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı potansiyeli o kadar artmaktadır.

Toplam kaynakları ise şirketin son bilançosunda gelen kar veya zarar rakamları’da eklendikten sonraki toplam kaynaklarıdır artması olumlu bir durumdur azalması ise piyasada genelde olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkar.

Bilanço okuma Bilanço örneği

Bilanco Okuma Bilanço örneği

Yukarıdaki bilanço karşılaştırmasının kaynağı ; https://report.paragaranti.com/rasyonet_fiyatbilgileri.asp?Hisse=ISGSY sitesinden kolay şekilde yapılmaktadır. Genel olarak bilanço okumayı yukarıda ISGSY hisse senedine istinaden kendi geliştirdiğim veya genel olarak piyasada yapılan sistem diyeyim. Kendi stratejilerim ile bilanço okumayı Anlatmaya çalıştım. Bilanço için vermiş olduğum önemli kalemler genel olarak önemli olan kalemlerdir, bu bilanço kalemlerinin olumlu olumsuz pozisyonları araştırıldıktan sonra şirkete yatırım yapmak daha maktıklıdır. Bazı şirketler bilançolarındaki bazı kalemleri şirkete alıcı çekmek için şişirilmiş şekilde yayınlayabilirler veya borçları farklı kalemlere yayarak borcu az göstermeye çalışabilirler bunun için bilanço aslında detaylı incelenmesi gereken bir sistemdir. Çoğu muhasebeciyi dahi yanıltabilirler.

Bu inceleme konusuna tanı koyula bilinmesine örnek vermek gerekirse Bu 10 kalemin 7 si olumlu 3ü olumsuz ise genel olarak bilanço olumlu sayılır 10 kalemin 8-9 veya 10 u olumlu ise piyasada fazlasıyla olumlu olarak görülür.

Şunu bilmenizi isterim’ki bir şirketin bilançosu genel olarak fiyatlara %100 etki etmez bunun yanında hisse senedinin defter değeri, temettü verimliliği, beta değeri, şirket beklentileri vb. Bknz. defter değeri de büyük önem taşımaktadır.

Aşağıda ise sizlere finansal durum tablosu bilançolarda bulunan kalemleri anlatmaya çalıştım. Bu kalemlerin önemleri ne işe yaradığını bunun yanında zaten bir yatırımcı iseniz bu kalemleri bilmenizde gerekmektedir.

Finansal Durum Tablosu Bilanço Okuma Bilançoda Ne Nedir ?

 Dönen Varlıklar

Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Dönen Varlıklar; hazır değerler menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir.

  Nakit ve Nakit benzerleri

  Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

İşletme satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılan bir duran varlığı (veya elden çıkarılacak duran varlık grubunu) defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçer.

  DURAN VARLIKLAR

Finansal duran varlıklar, şirketin iştirakleri; sabit duran varlıklar ise, şirketin bina, makine ve techizat gibi varlıklarını gösterir. Sabit duran varlıklarda artış yaşanması, şirketin yatırım yaptığını gösterir. Bu yatırımın kısa vadeli yabancı kaynaklarla yapılması yatırımın geri dönüş süresinin bir yıldan uzun olması durumunda firmayı likidite sıkıntısına sokabilir. Nakitteki değişimi görmek açısından finansal duran varlıklar ayrı bir önem taşımaktadır. Şirketin başka bir şirket satın alması ya da iştiraklerinden birinin sermaye artırımına katılması, nakit çıkışına neden olur. Şirketin likiditesi gözlenerek değerlendirilmelidir. Kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödeyemeyeek durumdaki bir şirketin iştiraklere yatırım yapması iştirake verilen önemi gösterir.

      Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Parasal olmayan, fiziksel niteliği bulunmayan, tanımlanabilir duran varlıklar bu kalemde gösterilir. Bu varlıklardan şerefiye, tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen, bir işletme birleşmesinde edinilmiş diğer varlıklardan ortaya çıkan gelecekteki ekonomik faydaları simgeleyen varlık olup Finansal Durum Tablosunda ayrıca gösterilir.

Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar, haklar, geliştirme giderleri, yazılım programları, -petrol, doğal gaz gibi- yenilenemeyen kaynaklara ilişkin haklar ve rezervler, maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesine ilişkin varlıklar, diğer maddi olmayan varlıklar şeklinde sınıflandırılabilir. Maddi olmayan duran varlık alımları için verilmiş olan avanslar, ilgili varlık aktifleştirilene kadar bu kalemde değil, “Peşin Ödenmiş Giderler” kalemi altında gösterilir.

  TOPLAM VARLIKLAR

Toplam varlıklar adı üstünde şirketin Tüm Varlıklarının tamamının toplamıdır. Buda şöyle hesaplanır. Dönen varlıkların Toplamı + Duran varlıkların Toplamı = Şirketin Toplam varlıklarıdır. Yani aslına bakılırsa toplam varlıkların tamamı borçlar çıkmamış olarak şirketin gerçek ederidir gerçek değeridir. Çeşitli borçlar şirketin toplam varlıklarından çıkartıldıktan sonra şirketin Gerçek piyasa değeri ederi bulunur.

  Kısa Vadeli Borçlar

Şirketin üretim veya ticari döngüsünü yerine getirirken aldığı ham maddeler için ödemesini ne kadar vadede yaptığını görmek için önemlidir. Şirket ham madde aldığı yere ödemesi örneğin 3 aydır. Buna karşın stoklarını 2 ay taşıdıktan sonra satıp, alacaklarını da 4 ay vade ile tahsil ediyorsa; bu ticari döngüde şirketin 3 ay (+3-2-4) kendisini finanse etmesi gerekmektedir. Bu finansman genellikle mali borçlarla yapılmaktadır. Mali borçlanma artarken kaldıraç etkisi gözardı edilmemelidir. Şirketin mali borçlanması firma karlılığına ve nakit yaratma gücüne olumlu yansıyorsa olumlu karşılanabilir. Döngüde şirket ne kadar uzun vadeli mal alıyor satışlarını ve alacaklarını ne kadar kısa sürede nakde çeviriyorsa şirketin nakit yaratma gücü o kadar iyi olacaktır. Hammadde alışlarındaki vadenin uzaması üstelik senetsiz borçlarla ( satıcı borcuyla ) olması şirketin piyasa nezdinde kredibilitesinin arttığını göstermektedir. Kısa vadeli Borçlanmanın artması hisse senedinde pek olumlu karşılanmamaktadır. ( tabiki bunda alacak stok tüketimi ve alacak devir hızı’da çok çok önemlidir.)

  Uzun Vadeli Borçlar

Şirketin genelde yaptığı yatırımları finanse etmek için aldığı uzun vadeli borçların izlendiği gruptur. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri; vadesi bir yılın altına düşülen mali borç taksitlerinin kısa vadeye aktarılıp aktarılmadığının takibidir. Zira şirketin likidite gücünü doğrudan etkileyen bir unsurdur.

  Diğer Borçlar

Bu grupta herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve  en çok yaklaşık bir yıl içinde ödenmesi gereken  borçları kapsayan hesaplar yer alır.

Ticari faaliyetlerden kaynaklanmayan borçları temsil eder. Bu hesap altında yer alması gereken kalemler şu şekildedir;  alınan avanslar, alınan depozito ve teminatlar, İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar, vergi dairelerine borçlar, diğer çeşitli borçlardır.

  Öz Kaynaklar

  Geçmiş Yıllar Karları / Zararları

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.
Geçmiş Yıllar Karları ileride şirketlerin ihtiyaç duymaları halinde sermaye arttırımları için kullanılabilir.

Aynı şekilde Geçmiş yıllar zararları geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletmenin geçmişte oluşturduğu zararların toplamıdır.
( şirket geçmiş yıllar zararları var ise ve kar ediyorsa karları ile bu zararı kapatması gerekir )

  Net Dönem Karı / Zararı

 Bilanço Okuma Geri Tablosunu Okuma

Bilanço Okuma Geri Tablosunu Okuma
Bilanço Okuma Geri Tablosunu Okuma

Kaynak Kullanım Tabloları

Gelen Aramalarbilanço nasil okunur, Satis amacli elde tutulan varliklar borsa satis

Yazar admin

Check Also

bh

Borsada Hacim Nedir?

Borsada Hacim Nedir? Borsada hacim dneilen birim alış ve satışların toplamına denir. İşlem hacmi, menkul …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir